GER DIG ALLA SVAREN  
  
 
 
 
 

 
 

Taxeringskalendern 2018

 

Taxeringskalendern 2018 ges ut i följande editioner:

A Stockholms Stad
BN Stockholms län Norra (exkl. Stockholms Stad)
BS Stockholms län Södra (exkl. Stockholms Stad)
C Uppsala län
D Södermanlands län
E Östergötlands län
F, G Jönköpings- & Kronobergs län
H, I Kalmar - & Gotlands län
K, L Skåne län 2 (Blekinge län & fd Kristianstads län)
MA Skåne 1A (Malmö, Burlöv, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala o Vellinge)
MB Skåne 1B (Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Trelleborg o Ystad)
N Hallands län
O Västra Götalands län 1 (fd Göteborg, Bohus län)
P Västra Götalands län 2 (fd Älvsborgs län)
R Västra Götalands län 3 (fd Skaraborgs län)
S Värmlands län
T Örebro län
U Västmanlands län
W Dalarnas län
X Gävleborgs län
YZ Västernorrlands - & Jämtlands län
AC Västerbottens län
BD Norrbottens län
 

I vilken kalender hittar jag min kommun?


I Taxeringskalendern för 2018 återfinns följande uppgifter:

Fysiska personer
Fastställd förvärvsinkomst (= inkomst av tjänst + inkomst av näring - allmänna avdrag)
Inkomst av kapital Läs mer

Topplista i din kommun
Du får en lista med alla som toppar inkomstligan i din kommun. De som tjänar mest finns med på listan. Listan återfinns i början av respetive kommun.

En särskild Sverigelista finns också med.
Vilka hundra personer har högst inkomst i landet?

Du kan även se genomsnittsinkomsten i din kommun och i hela Sverige.

Aktiebolag med fastställd inkomst över 10 000 kr. För Stockholms Stad gäller inkomstgränsen 250 000kr.

Inkomstuppgifterna avser 2017 års taxering, således 2016 års inkomster.

Fastställd förvärvsinkomst.
Inkomstgränserna är preliminära enligt nedan och fastställs i samband med att kalendern trycks. Kvinnor och män redovisas separat. Personer födda efter 1998-10-30 redovisas ej.

Länsbeteckning
Kvinnor
Män
A
332.000
380.000
BN (Norra)
235.000
290.000
BS (Södra)
185.000
245.000
C
160.000
165.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
D
 130.000
 135.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
E
170.000
185.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
F,G
155.000
185.000
H,I
110.000
110.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
K,L
180.000
195.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
MA
235.000
250.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
MB
155.000
155.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
N
145.000
150.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
O
292.000
356.000
P
170.000
185.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
R
105.000
110.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
S
165.000
170.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
T
165.000
175.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
U
110.000
120.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
W
175.000
200.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
X
130.000
155.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
Y,Z
70.000
70.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
AC
130.000
145.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)
BD
105.000
115.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1966)

Inkomstgränserna är preliminära och kan komma att ändras fram till det att Taxeringskalendern är färdigtryckt.


Inkomst av kapital
Vid negativ inkomst redovisas 0.

"Till inkomst av kapital hänförs sådana inkomster och utgifter som inte ska hänföras till näringsverksamhet eller till tjänst. Till kapital hör t.ex. uthyrning av privata tillgångar, utdelning på aktier, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter. Det saknar betydelse om inkomsterna/utgifterna är löpande eller tillfälliga."
Källa: Skatteverket

Juridiska personer: Aktiebolag
Aktiebolag med en statlig beskattningsbar inkomst av 10.000 och däröver återfinns i kalendern. För Stockholms Stad gäller inkomstgränsen 250 000kr.

Ordinarie priset för Taxeringskalendern 2018 är 299 kr per del inkl. moms och porto. När du beställer via Internet så är priset endast 287 kr per del inkl. moms och porto.

Observera att för beställningar utom Sverige tillkommer en högre portoavgift.

Taxeringskalendern trycktes i februari 2018 och levereras med post direkt hem till dig.