GER DIG ALLA SVAREN  
  
 
 
 
 

 
 

Taxeringskalendern 2019

 

Taxeringskalendern 2019 ges ut i följande editioner:

A Stockholms Stad
BN Stockholms län Norra (exkl. Stockholms Stad)
BS Stockholms län Södra (exkl. Stockholms Stad)
C Uppsala län
D Södermanlands län
E Östergötlands län
F, G Jönköpings- & Kronobergs län
H, I Kalmar - & Gotlands län
K, L Skåne län 2 (Blekinge län & fd Kristianstads län)
MA Skåne 1A (Malmö, Burlöv, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala o Vellinge)
MB Skåne 1B (Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Trelleborg o Ystad)
N Hallands län
O Västra Götalands län 1 (fd Göteborg, Bohus län)
P Västra Götalands län 2 (fd Älvsborgs län)
R Västra Götalands län 3 (fd Skaraborgs län)
S Värmlands län
T Örebro län
U Västmanlands län
W Dalarnas län
X Gävleborgs län
YZ Västernorrlands - & Jämtlands län
AC Västerbottens län
BD Norrbottens län
 

I vilken kalender hittar jag min kommun?


I Taxeringskalendern för 2019 återfinns följande uppgifter:

Fysiska personer
Fastställd förvärvsinkomst (= inkomst av tjänst + inkomst av näring - allmänna avdrag)
Inkomst av kapital Läs mer

Topplistan i din kommun

Du får en separat lista med alla som toppar inkomstligan i din kommun. De som tjänar mest finns med på listan.

En särskild Sverigelista finns också med.
Vilka hundra personer har högst inkomst i landet?

Du kan även se genomsnittsinkomsten i din kommun och i hela Sverige.

Aktiebolag med fastställd inkomst över 20 000 kr. För Stockholms Stad gäller inkomstgränsen 300 000kr.

Inkomstuppgifterna avser 2018 års taxering, således 2017 års inkomster.

Fastställd förvärvsinkomst.
Inkomstgränserna är preliminära enligt nedan och fastställs i samband med att kalendern trycks. Kvinnor och män redovisas separat. Personer födda efter 1999-10-30 redovisas ej.

Länsbeteckning
Kvinnor
Män
A
347.000
394.000
BN (Norra)
250.000
300.000
BS (Södra)
197.000
257.000
C
185.000
195.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
D
 130.000
 135.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
E
190.000
200.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
F,G
165.000
190.000
H,I
105.000
110.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
K,L
205.000
220.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
MA
250.000
270.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
MB
170.000
175.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
N
165.000
170.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
O
307.000
366.000
P
190.000
205.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
R
115.000
120.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
S
180.000
185.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
T
170.000
185.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
U
130.000
135.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
W
170.000
195.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
X
140.000
160.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
Y,Z
75.000
75.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
AC
140.000
150.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)
BD
110.000
115.000
(Ingen ink.gräns för födda före 1967)


Inkomst av kapital
Vid negativ inkomst redovisas 0.

"Till inkomst av kapital hänförs sådana inkomster och utgifter som inte ska hänföras till näringsverksamhet eller till tjänst. Till kapital hör t.ex. uthyrning av privata tillgångar, utdelning på aktier, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter. Det saknar betydelse om inkomsterna/utgifterna är löpande eller tillfälliga."
Källa: Skatteverket

Juridiska personer: Aktiebolag
Aktiebolag med en statlig beskattningsbar inkomst av 20.000 och däröver återfinns i kalendern. För Stockholms Stad gäller inkomstgränsen 300 000kr.

Ordinarie priset för Taxeringskalendern 2019 är 306 kr per del inkl. moms och porto. När du beställer via Internet så är priset endast 294 kr per del inkl. moms och porto .

Observera att för beställningar utom Sverige tillkommer en högre portoavgift.

Taxeringskalendern trycktes i februari 2019 och levereras med post direkt hem till dig.